Partneri

|
Autor: Administrator

Veleučilište u Slavonskom Brodu

Veleučilište u Slavonskom Brodu je javno visoko učilište koje obavlja djelatnost visokog obrazovanja putem ustrojavanja i izvođenja stručnih studija, te može obavljati stručnu i znanstvenu djelatnost. VUSB je jedno od najmlađih veleučilišta u Hrvatskoj. Inicijativa za osnivanje veleučilišta došla je od Brodsko-posavske županije i Grada Slavonskog Broda. Veleučilište je osnovano 2006. Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 108/06, 57/07) te temeljem odobrenja Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje (od 12. srpnja 2006.). Nastava na svim stručnim studijima Veleučilišta počela je 4. prosinca 2006. Programi  cjeloživotnog obrazovanja na VUSB-u počinju se provoditi 2008. Tijekom 2010. i 2011. godine Agencija za znanost i visoko obrazovanje izdala je trajnu dopusnicu za sva tri studijska programa koja se izvode na VUSB-u.

VUSB danas provodi četiri studijska programa:

1.            Preddiplomski stručni studij Menadžment

2.            Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, smjerovi Hortikultura i Ratarstvo

3.            Preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo

4.            Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

 

Na Veleučilištu je trenutno zaposleno 34 djelatnika, od toga 26 djelatnika ima nastavna zvanja: asistenta (3), predavača (10), višeg predavača (13) odnosno profesora visoke škole (0) iz odgovarajućih područja struke.

Djelatnost Veleučilišta je:

  • ustrojavanje i izvođenje preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija sukladno Zakonu i Statutu Veleučilišta,
  • obavljanje  visokostručnog  razvojnog  i  istraživačkog  rada  te  znanstvenog  rada,  uz uvjete prema posebnim propisima,
  • ustrojavanje i izvođenje obrazovnih programa koji se ne smatraju studijem u smislu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te se temelje na načelima cjeloživotnog učenja,
  • ustrojavanje i izvođenje programa obrazovanja odraslih,
  • izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost vezana za temeljnu djelatnost.

 

Veleučilište u Slavonskom Brodu mlada je institucija s visokim standardima kvalitete, mladim, ali stručnim nastavnim kadrom, kvalitetnim studijskim programima (relevantnima za gospodarstvo i društvo) te dobrom perspektivom rasta i razvoja. Povezana je s gospodarstvom i utemeljena na njegovim potrebama i praktičnom radu te pristupačna studentima iz Brodsko-posavske županije i šire regije.

|
Autor: Administrator

Veleučilište u Požegi

Veleučilište u Požegi utemeljeno je odlukom Vlade Republike Hrvatske 21. svibnja 1998. godine kao javna visokoškolska ustanova. Utemeljenjem Veleučilišta u Požegi završen je dugi put od ideje do otvaranja visokoškolske ustanove u Požegi, kao povijesni dug ovome kraju još iz 18. stoljeća, a na temeljima Academie Possegane (1763.-1774.)

Na Veleučilištu je trenutno stalno zaposleno 48 djelatnika, od toga 27 djelatnika ima nastavna zvanja, predavača (3), višeg predavača (20) odnosno profesora visoke škole (4) iz odgovarajućih područja struke. Veleučilište je od svog osnutka 1998. godine radilo na izgradnji vlastitih nastavnih kadrova kroz financiranje poslijediplomskih studija, što je rezultiralo mladim i visokoobrazovanim stručnjacima, spremnim na brzu prilagodbu promjenama u okviru znanosti i visokog obrazovanja te suradnju s gospodarskim subjektima iz okruženja. U ovom trenutku na ustanovi je zaposleno 13 doktora i 7 magistara znanosti, a 9 nastavnika je upućeno na doktorske studije. Realizacijom suradnje na projektima ostvareno je povezivanje znanstvenika i Veleučilišta sa znanstvenicima i međunarodnim institucijama, prijenos znanja, iskustava, metoda istraživanja i dr. U proteklom razdoblju Veleučilište je izradilo tri EU stručna projekta od čega je jedan u potpunosti proveden, a dva su u fazi provedbe. Veleučilište u Požegi i Veleučilište u Slavonskom Brodu kao partneri u ovom projektu i kao institucije visokog obrazovanja, usmjerene su na stvaranje okruženja za učenje, potrebnog za prijenos specifičnih stručnih znanja na studente. Veleučilište u Slavonskom Brodu pokazao se kao logičan izbor partnera u projektu. Kao institucija visokog obrazovanja, posjeduje visokoobrazovani kadar koji može doprinijeti kreiranju, ali i izvođenju unaprijeđenih studijskih programa u području poljoprivrede i prehrambene tehnologije. Također, Veleučilište u Slavonskom Brodu ima iskustva u provođenju projekata financiranih sredstvima Europske unije te je prostorno bliska prijavitelju, što će olakšati koordinaciju i komunikaciju u provedbi projekta.