Projekt REG

|
Autor: Administrator

Cilj projekta

Projekt „RURAL-ENO-GASTRO(REG): Stručno obrazovanje u funkciji održivog razvoja“

Svrha ovog projekta proizlazi iz inicijative Veleučilišta u Požegi i Veleučilišta u Slavonskom Brodu s ciljem unapređenja kvalitete visokog obrazovanja. Kroz razvoj i provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira potrebno je izraditi cjelovite i djelomične kvalifikacije na studijima iz biotehničkih znanosti, koji su predmet kontinuirane revizije u okviru politike kvalitete nastave.

Svrha projekta će se ispuniti kroz:

 • unapređenje postojećih skupova ishoda učenja odgovarajuće razine,
 • unapređenje nastavničkih kompetencija oba Veleučilišta,
 • podučavanje poučavatelja,
 • razvoj i primjenu inovativnih oblika obrazovanja zasnovanih na web 2.0 tehnologijama i stručnoj praksi.

Motivi iz kojih proizlazi projekt su:

 • povećanje kvalitete nastave,
 • korištenje ICT tehnologije u nastavi i učenju,
 • uvođenje novih tema u kolegije,
 • povećanje praktičnih iskustava.
|
Autor: Administrator

Misija i vizija

Misija - usavršiti kurikulum biotehničkih znanosti sukladno potrebama tržišta rada i trendovima u struci.

Vizija - visoka razina gospodarenja i prijenosa znanja kroz kontinuirani razvoj, edukaciju i napredno korištenje suvremenih tehnologija.

|
Autor: Administrator

Održivi razvoj

Dodatna vrijednost provedbe projekta sažeta je u omogućavanju obrazovanja studenata o različitim aspektima održivog razvoja u biotehničkim znanostima posebice u društvenom, ekološkom i tehnološkom. Studenti će imati priliku pohađati kategorije koje će svake godine biti usklađene s potrebama tržišta rada. 

Svrha i ciljevi projekta usko su povezani s Strategijom razvoja Veleučilišta u Požegi 2014.-2016.:

 • povećanje uspješnosti studenata u pogledu studiranja i postizanja predviđenih ishoda učenja,
 • razvijanje novih programa cjeloživotnog obrazovanja i obrazovanja odraslih te unaprjeđenje prijenosa znanja između Veleučilišta, gospodarstva i lokalne zajednice koji u središte stavljaju studente.

Ovaj projekt predstavlja strateški okvir razvoja:

 • nastavne,
 • stručne i znanstveno-istraživačke djelatnosti,
 • izdavačke djelatnosti,
 • održivog razvoja organizacije i poslovanja oba Veleučilišta,
 • infrastrukturnih kapaciteta i sustava osiguravanja kvalitete na Veleučilištu u Požegi i Slavonskom Brodu.

 

Projekt „Rural-Eno-Gastro (REG): Stručno obrazovanje u funkciji održivog razvoja“ započeo je 18. lipnja 2015. godine.
 

 •          Razdoblje provedbe REG projekta:   15 mjeseci.
 •          Ukupna vrijednost projekta:                919.980,71 kn
 •          Udio financiranja od strane EU:          871.957,72 kn