Aktivnosti

|
Autor: Administrator

Element projekta 1: Upravljanje projektom

Projektom upravlja voditelj projekta, kako bi se osiguralo pravilno i pravodobno ispunjenje svih planiranih aktivnosti te ostvarenje svih zadanih ciljeva i rezultata. Voditelj projekta radi puno radno vrijeme na projektu.

|
Autor: Administrator

Element projekta 2: Promidžba i vidljivost

Komunikacija i vidljivost vršit će se kroz promotivne aktivnost kako bi se informirala javnost o provedbi projekta.

|
Autor: Administrator

Element projekta 3: Analiza tržišta rada

S ciljem usklađivanja ponude visokoobrazovnih kvalifikacija i potražnje koja postoji na tržištu rada, provest će se anketa među relevantnim dionicima:

 • poslodavcima,
 • gospodarstvenicima,
 • studentima Veleučilišta u Požegi (studentima na studiju Prehrambene tehnologije i studiju Vinogradarstva- vinarstva-voćarstva)
 • studentima koji su završili navedene programe u protekle tri godine.

Cilj analize tržišta je unapređenje postojećih studijskih programa iz biotehničkih znanosti koji su strukturirani u skupovima ishoda učenja odgovarajuće razine, iskazani u ECTS bodovima predviđenima za stjecanje tih ishoda te su u skladu s odgovarajućim standardima kvalifikacija.

|
Autor: Administrator

Element projekta 4: Stručno usavršavanje zaposlenika

S ciljem unapređenja nastavničkih kompetencija oba Veleučilišta organizirat će se stručno usavršavanje prijavitelja i partnera projekta o ishodima učenja.

Namjera ove edukacije je:

 • postići sustav održivog razvoja,
 • primijeniti kompetencijski pristup koji u središte stavlja studente,
 • jačati kapacitete Veleučilišta u Požegi i Veleučilišta u Slavonskom Brodu,
 • uspostaviti i provoditi inovativni pristup u obrazovanju.
|
Autor: Administrator

Element projekta 5: Studijsko putovanje

Svrha putovanja je napraviti usporedbu kolegija na inozemnom učilištu s ishodima učenja prijavitelja i partnera. Namjera je  uspostaviti dijalog s ciljem razmjene najbolje prakse i ideja. Nastavnom osoblju s oba Veleučilišta će se kroz edukacije i studijsko putovanje osigurati adekvatne, suvremene i relevantne vještine potrebne u struci. Jačanjem svojih kapaciteta potpomažu se napori usmjereni ka uspostavljanju i provedbi inovativnog pristupa u prijenosu znanja.

|
Autor: Administrator

Element projekta 6: Opremanje laboratorija

Opremanje laboratorijskog prostora suvremenom laboratorijskom opremom uvjet je za osiguranje kvalitetnog obrazovanja studenata u području prehrambene tehnologije. Cilj je uspostaviti i opremiti poligon za praktičnu nastavu i povećati postojeću razinu znanja i vještina studenata. Unutar aktivnosti projekta osigurana su sredstva za nabavu:

 • Komore za inkubaciju sa fenom 100 L  koja je potrebna radi inkubiranje preparata na kolegiju Mikrobiologija i Mikrobiologija hrane.

 • Autoklav (50L) potreban je radi sterilizacije opreme i hranjivih podloga potrebnih za izolaciju i uzgoj mikroorganizama.

|
Autor: Administrator

Element projekta 7: Uspostava i održavanje e-učionice

Elektronička učionica je suvremen način prijenosa znanja. E-učionica će studentima i zainteresiranim korisnicima poslužiti kao vodič do izvora znanja dostupnog na Internetu i internoj bazi Veleučilišta u Požegi. Prijenosom znanja baziranom na tehnologiji koja proizlazi iz doktrine Web 2.0 osigurava se veća i lakša protočnost informacija i uvelike olakšava komunikacija. Koristeći prednosti ICT tehnologija u visokom obrazovanju uklanjamo geografski i vremenski faktor u gospodarenju znanjem. Informacije su dostupne 24 sata dnevno, pristupačne korisnicima neovisno o njihovoj lokaciji.

Uspostava e-učionice također će pridonijeti  ponudi postojeće knjižnice Veleučilišta u Požegi. Usluga klasične knjižnice uvjetovana je radnim vremenom i kapacitetom prostora, ali uvođenjem e-učionice ovo će se ograničenje izbjeći. Pristup podacima, literaturi, webinarima i online predavanjima bit će dostupan kontinuirano i neprekidno. Studentima će biti osiguran pristup bazi znanja nužno potreban za njihovo usavršavanje.

E-učionica nudit će mogućnost korištenja:

 • Baza znanja,
 • Predavanja- Webinari, snimljena predavanja,
 • Konzultacije
 • Provjere znanja,
 • Komunikaciju student – profesor.

Uz E-učionicu iz ovog projekta Veleučilište u Požegi studentima i profesorima otvara mogućnost korištenja i mobilne aplikacije.

Funkcija ove usluge je:

 • osiguravanje pravovremenog informiranja studenata,
 • prijave ispita,
 • kalendar obaveza,
 • objave ispitnih rezultata,
 • slanja kratkih poruka.

Uspostavom m-aplikacije i e-učionice brišu se gotovo sve možebitne barijere u razmjeni informacija između studenata i profesora.

|
Autor: Administrator

Element projekta 8: Evaluacija projekta

Provođenje ove aktivnosti doprinosi kvalitetnoj provedbi i završetku cijelog projekta, odnosno doprinosi mogućnosti da se neki pozitivni efekti iz projekta primjene u nekim idućim prilikama tj. projektima.